ezanduasi.com https://www.ezanduasi.com Ezan Duası, Ezan Duası Meali, Tefsiri ve Okunuşu tr-TR hourly 1 Copyright 2020, ezanduasi.com Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000 Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Kamet https://www.ezanduasi.com/kamet.html Sun, 25 Nov 2018 16:32:31 +0000 Kamet; namaza çağırmak için seslenmek, ifa ve eda etmek anlamlarına gelen kamet kelimesinin aslı "ikamet" tir. Terim anlamında ise, farz namazlardan önce tek başına kılacak olan kişinin kendisinin, cemaat Kamet; namaza çağırmak için seslenmek, ifa ve eda etmek anlamlarına gelen kamet kelimesinin aslı "ikamet" tir. Terim anlamında ise, farz namazlardan önce tek başına kılacak olan kişinin kendisinin, cemaatle kılınacak farz namazından önce ise müezzin olan kişinin okuduğu ezana benzeyen sözlere kamet denir. Kamet getirmek tek başına kılındığında erkeklerin okuması gereken kadınların ise okunmaması gereken bir olaydır. 

Hangi Namazlarda Kamet Okunur

Beş vakit farz namazda ve Cuma namazında kamet getirilir. Bunlardan başka, vitir, teravih, bayram, cenaze ve nafile namazlarda ise kamet getirilmez. Namazdan önce kamet getirmek sünnettir.  Hanefi mezhebi hukukçularına göre kamet, ezanın benzeri olup sözleri ezandaki gibi ikişer kere tekrarlanır. Sadece sonunda "Gadgameti's-salah" (Namaz başladı) cümlesi eklenmektedir. Bilâl Habeşi ile İbrahim en-Nehaî'nin namazdan önceki kameti çift sözlerle tekrarlayarak okudukları, Emeviler devrinden itibaren de kamette ezandaki gibi çift olarak tekrarlanan sözlerin hızlı okumayı sağlayabilmek amacıyla bire indirildiği nakledilmektedir. Rasûlullâh Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, Bilâl Habeşi'ye (r.a.) hitap ederek şöyle buyurmuştur: "Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku. Kamet getirdiğin zaman ise hızlı oku." (Tirmizi, Salât, 29) 

Kadınlar Kamet Getirebilir mi

Kadınlar kamet getirmezler. Kamet erkeklere sünnet olan bir şeydir. Cemaat için müstehap olan sünnetlerinden olan kamet, kadınlar ve çocuklar bir araya gelerek namaz kılsalar bile onlara kamet gerekmez.  

Kaza Namazlarda Kamet,

Peşpeşe kaza namazları eda edilecekse, bulunduğu yerden ayrılmadığı takdirde tek kamet yeterli olmaktadır. Yolculuk halinde bulunan bir erkek, namaz kılacağı zaman ezan okumayabilir fakat, kamet getirmesi sünnettir. Evde namazını kılacak olan bir kişi kamet getirmelidir.  Bunakların, kadınların ve cünüp halde olanların kamet getirmesi mekruhtur. Abdesti olmayan bir kişinin de kamet getirmesi mekruhtur ancak, bu gibi kişiler tarafından yapılan kamet iade edilmez. 

Kamet Nasıl Getirilir,

Kamet ayakta, hızlı bir şekilde ve kıbleye dönük okunmalıdır. Cemaatte bulunanlar müezzin kamet getirirken, "Hayye Alessalah,  Hayye Alelfelah" dediği esnada " La havle vela kuvvete illa billah" diyerek icâbette bulunmaları müstehabdır. Bunların yanında kamet vaktin değil namazın sünnetidir. 

Kametin Türkçe Anlamı; 

Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehadet ederim, Muhammed'in Allah'ın rasûlü olduğuna şehadet ederim. Haydin namaza, Haydin namaza. Haydin kurtuluşa, Haydin kurtuluşa. Namaz başladı, Namaz başladı. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. 
]]>
Ezan Okunurken https://www.ezanduasi.com/ezan-okunurken.html Mon, 26 Nov 2018 08:05:23 +0000 Ezan okunurken, Ezan, İslam Dininde farz ibadetlerin başında gelen namaz vakitlerini belirten ve namaza Müslümanları davet eden çağrıdır. Müslümanlar namaz vakitlerini ilk önceleri tayin etmekte zorlanıyorlardı. Ezanla bi Ezan okunurken, Ezan, İslam Dininde farz ibadetlerin başında gelen namaz vakitlerini belirten ve namaza Müslümanları davet eden çağrıdır. Müslümanlar namaz vakitlerini ilk önceleri tayin etmekte zorlanıyorlardı. Ezanla birlikte bu sorun ortadan kalmıştır. Müslümanlar yüksek sesle okunan ezanı işitince namaz vaktinin girdiğini anlamakta ve vaktin namazı için camilere toplanmakta ya da bulundukları mekanda namazlarını kılmaktadırlar.

Ezan, önceleri yüksekçe bir yere çıkarak, sonraları ise minareye çıkarak sesi gür müezzinler tarafında yüksek sesle okunmaktaydı. Günümüzde ise teknolojinin getirdiği kolaylıklardan olan ses yayın sistemlerinin gücü ile okunmaktadır. Ezan okunurken yapılması ve yapılmaması gereken durumlar vardır.

Ezan okunurken yapılması gereken 
 • Yavaşça tekrar etmek sünnettir. 
 • Hadis-i şerif: (Müezzinin söylediğini tekrar edene, onun sevabı kadar sevap verilir.) [Nesai]
 • (Ezanı tekrar edene, Kıyamette şefaatim vacip olur.) [Nesai]
 • (Ezanı siz de tekrar edip salavat getirin! Bir salavat getirene on sevap verilir.) [Müslim]
 • Müezzinin dediklerini aynen söyleyerek ezan tekrar edilir. Müezzin "Hayye alessalah" ve "Hayye alel felah" derken, "La   havle ve la kuvvete illa billah" demeli, ikinci kez söylenen Hayye alel felahtan sonra La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim denmelidir. 
 • Ezanda "Muhammedün Resulullah" denirken, "Seninle, gözüm nurlanır, kalbim sevinir ya Resulullah" demeli. Hazret-i Ebu Bekir, ezan okunurken Resulullah'ın ismini işitince, iki baş parmağının tırnağını öpüp gözlerine sürdü. Hz. Muhammed (s.a.v.) bunun sebebini sorunca, "Ya Resulallah, senin mübarek isminle bereketlenmek için yaptım" dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) de, "Güzel yaptın. Böyle yapan göz ağrısı çekmez" buyurdu. Tırnakları göze koyunca, "Allahümmahfaz ayneyye ve nevvirhüma" diye söylenmelidir. (Allah'ım, gözlerimi  hastalıklardan koru ve nurlandır!) demektir. (Şeyhzade)
 • Ezanı işitenin, oturuyorsa kalkması, yürüyorsa durması müstehabdır. (İslam Ahlakı)
 • Sabah ezanında, "Essalatü hayrün minen-nevm"  (Namaz uykudan hayırlıdır) sözleri duyulunca, "Doğruyu ve hakkı söyledin" denmelidir.
Ezan okunurken yapılmaması gereken 
 • Ezan okunurken konuşulmaz.
 • Yemekte, din dersi okumakta iken ve cami içinde Kur'an-ı kerim okurken ezan tekrar edilmez.
 • Malayani denilen işlerle uğraşılmaz.
 • Bunların dışında da uygun olmayan durumlardan da bahsedilmektedir. Hepsini yazmak mümkün olmayabilir. Yukarıda verilenler göz önüne  alınarak tayin edilebilir. Ezanın okunması bitince ezan duası okunur.
  ]]>
  Ezan Okunurken Dua Etmek https://www.ezanduasi.com/ezan-okunurken-dua-etmek.html Mon, 26 Nov 2018 23:02:04 +0000 Ezan okunurken dua etmek, İnsanoğlu, yaratıcısına yaklaşmak için ibadet ve dua eder. Dua, yaratana sunulan dilekçedir. İnsanoğlu dünya ve ahiret ile ilgili taleplerini yaratana dua ile iletir. Allah cc, Kur'an-ı Kerim'de insa Ezan okunurken dua etmek, İnsanoğlu, yaratıcısına yaklaşmak için ibadet ve dua eder. Dua, yaratana sunulan dilekçedir. İnsanoğlu dünya ve ahiret ile ilgili taleplerini yaratana dua ile iletir. Allah cc, Kur'an-ı Kerim'de insanlara "Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz vardı" buyurmaktadır. Dua etmeyi bizatihi Allah cc istemektedir. Dua, insanın kul olduğunu hatırlatır, isteklerin nereye ve nasıl iletilmesi gerektiğini vurgular. Kul olmayı unutan dua etmeyi de unutur.

  Dua, Arapça bir kelime olup, birisine mesaj vermek, çağırmak, onunla irtibata geçmek anlamlarına gelmektedir. İslam da ise, kulun Allah cc'ya yalvarması, içini dökmesi, halini anlatması, ihtiyaç ve beklentilerini dile getirmesi demektir.

  Dua nasıl edilir, sorusu sürekli cevap arayan sorulardandır. Dua, özellikle kişinin başına bir musibet geldiğinde ilk yaptığı iştir. Nasıl edilmelidir desek, eller avuç içleri yukarı gelecek şekilde göğüs hizasına gelecek şekilde yukarı kaldırılır;Duaya, Euzü Besmele, Allah-ü teâlâya hamdü sena ve Resulüne salâtü selam ile başlamalı, peşinden de kişi Allah cc'dan ne isteyecekse söylemelidir. Duanın sonunda da salavat getirilmelidir. Sadece böylemi olur; hayır Bir iyilik yapıldığında karşıdaki kişiye "Allah razı olsun" deriz, bu da bir duadır. Selam vermekte bir duadır. İyi dileklerde bir duadır.

  Dua ne zaman edilir, sorusunu cevaplayacak olursak; namazlardan sonra, yemekte, bir işe başlarken, yolculuğa çıkarken, cenazenin arkasından, biri bize iyilik yaptığında, hastayken... daha sayamayacağımız durumlarda dua ederiz. Yani zaman olarak illaki şu zaman demek biraz yanlış olur. Duanın vakti, Allah cc'nun  yardımını ya da isteklerimizi iletmek istediğimiz zamandır. Vakti sabit olan dua zamanları da vardır. Ezan ve ikamet arasındaki vakitler, Kabe görülünce, arefe günü, oruçlu iken, iftar vakti, kandil gecelerinde, bayramlarda, namazdan sonra, yemekte, işe başlarken gibi. Müslümanlar, günlük beş vakit namaz kılarlar. Her vaktin girdiğini belirten bir çağrı vardır. Namaz vaktinin girdiğini belirten çağrı olan ezan okunurken de Hz. Muhammed (sav) dua etmiştir, bu zamanda dua edilmesini tavsiye etmiştir.

  Ezan okunurken dua etmek, peygamber tarafından tavsiye edildiği için Müslümanlarda bu tavsiyeyi çok önemsemişlerdir. Duanın kabul edileceği vakitlerden biri olan ezan okunurken dua etmektir. Ezan, sadece namaza çağrı değil aynı zamanda Allah cc'nun varlığının, birliğinin, her şeyden büyük olduğunun, Hz. Muhammed'in peygamber olduğunun sesli olarak ilan edildiği vakittir. Bu vakitte edilen duanın da kabul edilecek vakitlerden olduğu da düşünülürse mutlaka dua etmelidir. Dua, sadece sözle söylemekle olmaz, aynı zamanda kalpten de geçirilmelidir. Duanın Allah cc'ya sunulan dilekçe olduğunu unutmamalıdır.
  ]]>
  Cuma Selası Sözleri https://www.ezanduasi.com/cuma-selasi-sozleri.html Tue, 27 Nov 2018 06:11:25 +0000 Cuma Selası Sözleri, Peygamber efendimiz zamanında cuma günleri cuma namazı vaktine kadar bolca salavat-ı şerif okunarak geçiriliyordu. Salavat-ı Şerif fazileti dolayısıyla sahabelerin hepsi cumalarını bu şekilde
  Cuma Selası Sözleri, Peygamber efendimiz zamanında cuma günleri cuma namazı vaktine kadar bolca salavat-ı şerif okunarak geçiriliyordu. Salavat-ı Şerif fazileti dolayısıyla sahabelerin hepsi cumalarını bu şekilde geçirip cuma namazına bu şekilde hazırlık yapıyorlardı. Zamanla bu sünnet unutuldu, terk edildi. Pek az Müslüman tarafından uygulanır oldu. Bu nedenle cuma günleri hem salavat-ı şerifin okunmasını hatırlatmak hem de cuma namazını hatırlatmak amacı ile cuma selası okunmaya başlandı. Okunan cuma selası Peygamber Efendimize selam ve dua özelliğindedir. Perşembe günleri yatsıdan önce okunmasının nedeni salavat-ı şeriflerin cuma vaktine kadar okunması gerektiğini hatırlatmaktır. 

  Cuma Selasının Arapça Sözleri

  Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah
  Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah
  Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nüre Arşillah 
  Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah
  Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin
  Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin 

  Cuma Selasının Anlamı 

  Ey Allah'ın Resulü, salat ve selam senin üzerinde olsun 
  Ey Allah'ın Habibi, salat ve selam senin üzerinde olsun 
  Ey Allah'ın Arşının nuru, salat ve selam senin üzerinde olsun 
  Ey Allah'ın mahlukatının en hayırlı, salat ve selam senin üzerinde olsun 
  Öncekilerin ve de sonrakilerin Efendisi, salat ve selam senin üzerinde olsun 
  Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. 
  ]]>
  Ezan Duası Dinle https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-dinle.html Tue, 27 Nov 2018 17:26:21 +0000 Ezan Duası Dinle, Ezanın bitmesinden hemen sonra Hz Peygamber (sav)'in öğrettiği ve şefaatine vesile olacağını haber verdiği şu dua okunur.Allahhümme  Rabbe Hazihi'd-da' veti't-tamme. Vesseletil kaimeti ati Muhammedenil vesi Ezan Duası Dinle, Ezanın bitmesinden hemen sonra Hz Peygamber (sav)'in öğrettiği ve şefaatine vesile olacağını haber verdiği şu dua okunur.
  Allahhümme  Rabbe Hazihi'd-da' veti't-tamme. Vesseletil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-deraceter-refiate-vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifü'l miad

  Ezan duasının Türkçe anlamı 
  Allah'ım ey bu tam davetin ezanın ve kılınacak olan namazın Rabbi Hz Muhammed (sav) vesileyi  fazileti ve yüksek dereceleri ver onu vaad ettiğin yüce makam'a makam-ı mahmud'a eriştir.Şüphesiz sen sözûnden dönmzsin

  Her kim ezanı işittiği zaman şu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın rabbi olan Allah'ım Hz Muhammed (sav)' e vesileyle fazileti onu kendisine vaad ettiğin o yüce makama makam-ı mahmud'a erdir diye dua eder ise kıyamet günü o kimseye şefaatim vacip olmuştur.( Buhari)

  Ezan ilk olarak 622 yılında Bilali Habeşi tarafından sabah namazı esnasında yüksek bir evin damına çıkarak ilk ezanı okumuştur. Ezan farz olan namazlar için okunur. Camide okunan ezan duyuluyorsa evlerde namaz için tekrar ezan okumaya gerek yoktur. Ezanın duyulmadığı uzak olan mesafede ve yerleşim merkezleri dışında bulunanlar yerlerde ezan okur. Cenaze namazı, vitir, Bayram namazı, teravih, yağmur duası namazı ve farzı ayn  olmayan diğer hiç bir  namaz  için ezan okunmaz. Ezan duasını duyduğumuz zaman müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemeli  bittiğinde ise dua etmek çok  faziletli sünnetlerden biridir. Ezan vakitleri müslümanlar için bulunmaz bir fırsat olup duaların reddedilmediği müstesna vakitlerdendir. Her ezan sesinden  sonra dua etmek bu sebeple çok faziletli kabul edilmiştir. Ezanı duyduktan sonra dua etmek hayırlara ulaşmanın vesilesi olduğu gibi kıyamet gününde de peygamberimizin şefaatine nail olabilmenin de vesilesidir ezan bittikten sonra Hz Peygamber Efendimizin öğrettiği dualardan biri olan ezan duası olarak okunmakdıır. Vesile fazilet ve makamı Mahmud kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimize özgü üstün mertebe ve makamdır.

  Hz Resulullah s(sav) şöyle buyurmuştur: "Her kim ezanı işittiği zaman dua eder ise kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur." Sad bin ebi Vakkas Radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kim ki müezzini işittiği zaman tek ve bir olan eşi ortağı bulunmayan Allah (cc)'tan başka ilah olmadığına Hz Muhammed (sav) onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah'tan Rasul olarak Muhammed'den din olarak İslam'dan razı oldum diye dua ederse o kişinin bütün günahları bağışlanır."
  ]]>
  Ezanın Anlamı https://www.ezanduasi.com/ezanin-anlami.html Wed, 28 Nov 2018 07:39:29 +0000 Ezanın anlamı, Dünya üzerinde yaşayan insanların ilk zamandan beri inanç isteği vardı, budan dolayı da insanlar çeşitli şekillerde bir dine inanmışlardır. Bu dinler ilahi olanlar ve olmayanlar olarak iki başlık altında Ezanın anlamı, Dünya üzerinde yaşayan insanların ilk zamandan beri inanç isteği vardı, budan dolayı da insanlar çeşitli şekillerde bir dine inanmışlardır. Bu dinler ilahi olanlar ve olmayanlar olarak iki başlık altında incelenmektedir. Her dinin ibadet, ayin, tapınma gibi yapılması gereken işleri vardır. Hristiyanlar çan ile, Yahudiler boru sesi ile ayine, ibadete çağrılırlar. Müslümanlar ise ibadete ezan ile çağrılırlar. Ezanın anlamı özetle Müslümanları namaza davettir. Müslümanlar, ilk zamanlar namaz için çağrısız mescitlerde namaz vakti girmeden toplanır ve birlikte vakti tayin edip namaza dururlardı. Bu durum Müslümanları bir arayış içine itti. Bazıları çan çalınmasını, bazıları boruya üflenmesi teklif ettiler. Tabii bu teklifler önceki dinlerde kullanılanlar olduğu için kabul edilmedi.

  Bir gün Bilal-i Habeşi rüyasında ezan okuduğunu İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed'e (s.a.v.) iletti. O'da (sav) ezanı okumasını istediler. Bilal-i Habeşi de yüksekçe bir yere çıkarak; rüyadaki gibi ezanı okudu. Ezanın anlamı tam olarak ihtiyaca cevap vermiş olduğunu gören dinleyenler sevindiler ve o andan sonra Müslümanlar namaza ezan ile çağrıldılar.

  Ezan kısaca, Allah'ın (cc) tek olduğundan, ondan başka yaratıcı olmadığından, Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğundan, namaz kılmanın insanları kurtuluşa ileteceğinden bahseder. Bu çağrı tüm Müslümanlara Allah cc'ya, ibadet etmesi gerektiğini hatırlatır. Ezanın anlamı İslam alimlerince sadece namaza davet olmadığı görüşü öne çıkmıştır. Ezanın Türkçe mealinden de anlaşılacağı gibi.
      
  Arapçası ve Türkçe meali

  Allah-u Ekber (4 kere)                                              
  Allah en büyüktür           
  Eşhedü en la ilahe İllallah (2 kere)                               
  Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur 
  Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah (2kere)               
  Şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v.) Allah'ın elçisidir
  Hayye ale's-salah (2 kere)                                             
  Haydi namaza
  Hayye ale'l-felah (2 kere)                                             
  Haydi kurtuluşa
  Es-salatu hayrun Mine'n nevm (2 kere)                          
  Namaz uykudan hayırlıdır
  Allah-u Ekber (2 kere)                                                  
  Allah en büyüktür
  La ilahe İllallah (1 kere)                                                
  Allah'tan başka ilah yoktur

  Ezanın Türkçe meali zaten bize yeterince açıklama yapmaktadır. Biraz açacak olursak, Allah'tan başka ilah olmadığı, O'nun her şeyden büyük olduğu, her şeyin Malik-i Mülk olan O'na muhtaçtır. Kişinin Allah'a ve peygamberine inanması gerektiği, bunu da ilan etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
  Namazın kurtuluş için bir vesile olan namazda olduğu belirtilmektedir. İslam'ın farzlarından olan ve günlük yapılası Allah tarafından istenen namaz ibadetinin Müslümanın cennet yolculuğunun imandan sonra ikinci öneme sahip olduğu vurgulanmaktadır. Sabah ezanında okunan kısım ise, insan için bir biyolojik ihtiyaç olan uykunun namaz kılmamaya bahane yapılmasını istemektedir. Tabii günümüzde insanın yatma zamanını geciktiren bir çok faktör olması sabahleyin kalkmayı zorlaştırmaktadır. Biyolojik saati bozmazsak bu sorunda ortadan kalkar. Özetle, ezanın anlamı, Allah'a ve peygamberine inanmak ve bunu ilan etmek, Allah'tan başka ilahın olmadığına inanmak, namazın kurtuluş olduğu anlamaktır.
  ]]>
  Ezan Duası Arapça https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-arapca.html Wed, 28 Nov 2018 08:56:32 +0000 Ezan Duası Arapça, Allahümme Rabbe hazihi'd da'veti'tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved dereceter refiate.vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke latuhlifül miad. Ezan Duası Arapça Ezan Duası Arapça, Allahümme Rabbe hazihi'd da'veti'tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved dereceter refiate.vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke latuhlifül miad. 

  Ezan Duası Arapça Meali

  Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi.Peyganberimiz Muhammede vesileyi ve fazileti ver. Onu vaadettiğin Makamı Mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

  Abdullah b. Amr b. As (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki: Müezzinin ezanını duyduğunuz vakit siz de onunla beraber söyleyiniz. Sonra bana salât ve selâm okuyun. Çünkü kim bana bir salât okursa, bundan dolayı Allah ona on defa rahmet nazarı ile teveccüh buyurur. Sonra Allah’tan benim için vesîleyi isteyin. Çünkü vesîle cennette bir derecedir, Kim benim için Allah’tan (cc) vesîleyi dilerse, ona şefaatim ulaşır.

  Ömer b. Hattâb (ra) dedi ki: Resûlullah Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Müezzin  Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyince siz de ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyin. Müezzin ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illâllah’ deyince siz de ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illâllah’ deyin. Müezzin ‘Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah’ deyince siz de ‘Eşhedü enne Muhammeden Resûlallah’ deyin. Müezzin ‘Hayye ale’s-salâh’ deyince siz ‘La Havle ve-lâ kuvvete illâ billâh’ deyin. Müezzin ‘Hayye ale’l-felâh’ deyince siz takrar‘Lâ Havle ve-lâ kuvvete illâ billâh’ deyin. Müezzin ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyince siz de ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyin. Sonra müezzin ‘Lâ ilâhe illâllah’ deyince siz de ‘Lâ ilâhe illâllah’ deyin.-Böyle diyen Cennete girer.”
  Câbir bin Abdullah (ra) dedi ki: Resûlullah Efendimiz (sav) buyurdu ki: “Her kim ezanı duyduğu zaman ‘Allahümme Rabbe hâzihi’d-da’vete’t-tâmmeti ve’s-selâti’l-kâimeti âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ved deracete ve’b’ashü mekâmem-mahmûdeni’llezî ve adtehû.’ (Mânâsı: Ey bu mükemmel dâvetin okunan ezanın ve kılınacak olan namaz Rabbi olan Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) vesîleyi ve fazileti ver. O’na, vaad ettiğin Makam-ı Mahmûd’u eriştir.’ derse, kıyâmet günü benim şefaatim ona hak olur.”

  Ezan duâsı arapça, âyetten iktibas edilen “inneke la tuhlifu'lmi'ad” (muahakkak ki Sen sözünden dönmezsin.) kelimesiyle bitirilir.

  Makam-ı Mahmûd, geçmiş, gelecek her sınıfın,mahlûkât cinsinin, varlık türünün ve her tâifenin kendisine şiddetle ihtiyaç duyduğu şefaatin kendisine verildiği bir şefaat makamı olarak açıklanmıştır. Şüphesiz bu açıklamaya haklılık veren hadis-i şerifler mevcuttur:
  İbn-i Abbas (ra) rivâyet etmiştir ki; Allah Resûlü (sav) bu makamın bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak tarafından şöyle beyan buyurur: “Bu öyle bir makamdır ki, bu makamda öncekiler ve sonrakiler sana teşekkür ederler, sana minnettarl olurlar. Sen şerefçe tüm yaratılmışların üstünü olursun, şefaat edersin, şefaatin kabul olur. Senin sancağının altında olmayan kimse kalmaz. Ebû Hüreyre’nin (ra) rivâyeti şöyledir: Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Bu öyle bir makamdır ki, onda ümmetime şefaat edeceğim.
  Ka’b bin Mâlik (ra) rivâyet etmiştir ki; Resûlullah- Efendimiz (sav) buyuruyor: “Allah ahirette nsanları diriltecek; bana da yeşil bir elbîse giydirecek. Daha sonra Allah ne söylememi dilerse söyleyeceğim. İşte bu Makam-ı Mahmud, makamdır.

  ]]>
  Kısa Ezan Duası https://www.ezanduasi.com/kisa-ezan-duasi.html Thu, 29 Nov 2018 03:21:11 +0000 Kısa Ezan Duası, yaklaşık yirmi beş kelimeden oluşan, günde beş vakit camilerimizde okunan ezandan sonra biz insanların okuduğu duadır. Ezanı sonuna kadar dinlemek bitince de ezan duası etmek faziletli sünnetlerdendir. Dinimizde Kısa Ezan Duası, yaklaşık yirmi beş kelimeden oluşan, günde beş vakit camilerimizde okunan ezandan sonra biz insanların okuduğu duadır. Ezanı sonuna kadar dinlemek bitince de ezan duası etmek faziletli sünnetlerdendir. Dinimizde ezan vakitleri, duaların geri çevrilmediği vakitler olarak belirgin şekilde belirtilmiştir. Ezan bittikten sonra dua okumaya devam etmek hayırlara ulaşmaya sebep olur ve kıyamet gününde peygamber efendimizin şefaaatine ulaşmaya vesiledir. Peygamber efendimiz: " Kim ezan sesini duyduğu vakit, ey şu eksiksiz çağrının ve kılınacak olan namazın sahibi Allah'ım, Muhammed'e fazileti ve vesileyi ver. O'nu kendisine bahşettiğin makama ulaştır. " Diyerek dua ederse kıyamet vaktinde dua eden kişiye yol gösterici olacağını belirtmiştir. Kısa ezan duası, camilerimizde cemaatle namaz kıldığımızda müezzin tarafından sesli şekilde okunur. Kendi başımıza yalnız isek bu kısa ezan duasını içimden okuruz. Kısa ezan duasının okunuşuna ve mealine hep birlikte göz atalım.

  Kısa ezan duası okunuşu 

  Allahümme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd.

  Kısa ezan duası meali

  Ey şu büyük davetin ve vakti gelmiş olan kılınacak namazın sahibi Allah'ım! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve peygamberimizi ona vadettiğin makama ulaştır.
  ]]>
  Ezanın Sözleri https://www.ezanduasi.com/ezanin-sozleri.html Thu, 29 Nov 2018 15:56:59 +0000 Ezanın Sözleri, Ezan; Kelime anlamının çağrıda bulunmak, bildirmek, ilan etmek, duyurmak gibi anlamlarda kullanılır. Ezan, dini terim olarak, İslam dininde kılınacak namazın vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için belli s Ezanın Sözleri, Ezan; Kelime anlamının çağrıda bulunmak, bildirmek, ilan etmek, duyurmak gibi anlamlarda kullanılır. Ezan, dini terim olarak, İslam dininde kılınacak namazın vaktinin geldiğini insanlara bildirmek için belli sözlerle yapılan çağrıya verilen addır. İslam dininin amacı ve anlamı üstünde yorumda bulunanlar, ezanı ilk olarak 622 yılında Bil’ali Habeşi tarafından sabah namazında, yüksekçe bir evin damında okuduğunu bildirmişlerdir. Ezan vakitlice farz olan namazlar için okunmaktadır. Eğer camide okunan ezanı kişi duyuyorsa ve evlerde kılınacak farz namazları için tekrar ezan okunmaz. Ezanın duyulmadığı uzak bir mesafede ya da yerleşim merkezleri dışında bulunanlar ezan okumaları gerekir. Cenaze namazı dahil teravih, vitir, bayram, yağmur duası namazı ve farzı ayın olmayan ve diğer kılınacak namazlar için ezan okunmaz.

  Ezanın Sözleri ve Manası;

  Allah’ü Ekber (4 defa okunur)
  Manası; Allah en büyüktür

  Eşhedü en la ilahe İllallah (2 defa okunur),
  Manası; Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur,

  Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah (2 defa okunur)
  Manası; Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir,

  Hayye ale’s salah (2 defa okunur)
  Manası; Haydi namaza,

  Hayye ale’l felah (2 defa okunur)
  Manası; Haydi kurtuluşa,

  As salatu hayrun mine’n nevm (2 defa okunur)
  Manası; Namaz uykudan hayırlıdır. (Sadece sabah ezanında okunur),

  Allah’ü Ekber (2 defa okunur)
  Manası; Allah en büyüktür,

  La ilahe İllallah (1 defa okunur)
  Manası; Allah’tan başka ilah yoktur.

  Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygamber’in öğrettiği ve şefaatine neden olacağını haber verdiği dua okunur. 

  Ezan duası; Allahumme Rebbe hazihi’d da’veti’t tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved dereceten refiate. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifü’l miad.
  Manası; Ey şu tam olan davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah’ım Muhammed (s.a.v)’e vesileyi ve fazileti ver. O’nu kendisine vaat ettiğin Makamı Mahmud’a ulaştır,

  Kim ezanı işittiği zaman, Allah’ım, Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb’i, Muhammed’e (s.a.v) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O’nu kendisine vaat ettiğin Makamı Mahmud’a ulaştır. Diyerek dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur. (Buhari)
  ]]>
  Allah-u Ekber https://www.ezanduasi.com/allah-u-ekber.html Fri, 30 Nov 2018 00:41:11 +0000 Allah-u Ekber, İslam inancında göre Tekbir yani Allah-u Ekber demek Allah birdir tektir her şeyden herkesten üstün olan demektir. Allah-u Ekber rahmeti sonsuz olan Allah'ı yüceltmek demektir. Allah-u Ekber Allah-u Ekber, İslam inancında göre Tekbir yani Allah-u Ekber demek Allah birdir tektir her şeyden herkesten üstün olan demektir. Allah-u Ekber rahmeti sonsuz olan Allah'ı yüceltmek demektir. Allah-u Ekber

  En büyük zikirlerden biri olan Allah-u Ekber kelimesinin fazileti ile ilgili sahabeden  Abdullah B. Ömer (r.a) şöyle anlatıyor, Resulullah (s.a.s) ile beraber namaz kılarken Cemaatten içinden biri:

  Allah-u Ekberu kebira velhamdü lillahi kesira, ve sübhanallahi bükraten ve asila

  Manası:Allah tek büyüktür, ona çok çok hamd eder, onu sabah akşam günün her saatinde hamd ile tesbih ederiz.

  Resulullah (s.a.v) Allah-u Ekber  zikri kimin söylediğini sorunca adamda bendim söyledim ya Resulullah diyerek cevap verince Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Bu zikir göklerin ve dua kapısının açılmasına vesile olduğunu söyledi.

  İbn Ömer, Resulullah (sav) den bunları işittikten sonra bir daha Allah-u Ekber zikrini  bırakmadığını bildirmiştir. 

  Ümmü Hani diyor ki: Peyganber efendimiz(sav)’in yanına giderek ya Resulullah (sav) bana yapmam için güzel bir amel gösterir misiniz artık çok yaşlandım gücüm kalmadı, şişmanladım deyince. Peygamber Efendimiz (sav)de o kişiye:

  • 100 kere Allah-u Ekber
  • 100 kere Elhamdülilla
  • 100 kere Sübhanallah

  Demesini tavsiye ederek zikirler Allah (cc) yolunda adayacağınız ve  binmeye hazır olan yüz deveden, yüz attan hatta yüz köleden çok daha hayırlı ve kıymetli olduğunu buyurmuştir. Bu faziletli olan zikirleri Efendimiz,(sav) elden ayaktan düşmüş ve gücü kuvveti azalmış hale  gelmiş kişiler için hep bu Allah-u Ekber  zikirleri önermiştir. Allah-u Ekber zikre dilimizin tadı hayatımızın bereketidir.Biz müslümanlar gülerken, ağlarken, sevinirken üzülürken,hayranlık duyduğumuz her yerde ısacası Hayatımızın her anında Allah-u Ekber nidası vardır. Çok kıymetli ve çok faziletlidir her gün 5 vakit ezan sesinde nidaları kulağımızda çınlar yine beş vakit namazın her rekatında beş kere Allah-u Ekber diyoruz oda Allah-u Ekber zikrinin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu gösterir. 

  ]]>
  Sofra Duası https://www.ezanduasi.com/sofra-duasi.html Fri, 30 Nov 2018 23:28:32 +0000 Sofra duası, Sofra duası veya  Yemek duası Allah'ın bizlere sunmuş olduğu nimetlere karşılık en güzel şükür yollarından biridir. Sofra duası okunan evlerde evin bereketi artar. Çocuklara iyi örnek olup alışkanlık eder Sofra duası, Sofra duası veya  Yemek duası Allah'ın bizlere sunmuş olduğu nimetlere karşılık en güzel şükür yollarından biridir. Sofra duası okunan evlerde evin bereketi artar. Çocuklara iyi örnek olup alışkanlık ederler. Bu sofra duası okunduğu zaman aynı zamanda günahların af olmasına da vesile olur. Yemeğe başlamadan önce besmele çekerek başlamak ve sofra duası okumak sünnettir. Ve bununla birlikte Hadis-i Şerifte  yemekten sonra sofra duasını okuyan kimselerin günahlarının affedileceği söylenmektedir. Başka bir Hadis-i Şerifte de yine kişi yemeğini yedikten sonra sofra duası okunursa annesinden yeni doğmuş gibi günahsız olur denir. Sizde böyle faziletli bir duayı alışkanlık haline getirin ve çocuklarınıza da sofra duasını öğretin. Hem dinimizi öğretmiş olursunuz hemde sünneti yerine getirmiş olacaksınız. 

  Sofra duası;
  • Bizleri yoktan var eden, bizleri yedirip içiren yüce Rabbimiz hamdolsun. 
  • Kâinatın efendisi sevgili peygamberimize salât ve selâm olsun.
  • Rahmet ve mağfiret tüm Mü'mindeşlerimizin üzerine olsun.
  • Ya Rabbî rızık ve nimet veren sensin. Sen kapına gelenleri eli boş  göndermezsin, biz günahkâr ve aciz kullarız, senin sonsuz ve ikram ve ihsanına muhtacız.
  • Bizlere dünya ve ahirette iyi ve güzel yiyecekler ihsan eyle
  • Ey güzel Rabbim! Bu sofrada bize tattırdığın nimetlerinden daha güzellerini ebedi mutluluk yurdu olan cennetinde de tattırmayı bizlere nasip eyle. 
  • Ya Rabbi! Bu helan nimetlerin şükrünü eda etmeyi ve sana kullukta bulunabilmeyi bizlere nasip eyle.
  • Ya Rabbi! Emeği geçen kardeşlerimizin kazançlarına bereket, kendilerine mutluluk, huzur ihsan eyle.
  • Yakınlarından ebedi hayata göç edenlere ve geçmişlerine rahmet ve merhamet et  
  • Ya Rabbim Mülkün sahibi sensin dilediğine verir, işlediğinden alırsın, dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Bizleri aziz eylediğin ve nimet verdiğin kıllarından eyle Allah'ım.
  • Ya Rabbî bizleri nimetlerinden mahrum eyleme, sağlık huzur ve mutluluğumuzu daim eyle.
  • Ya Rabbi bizleri ve Mü'min kardeşlerimizin ve tüm insanlığı her türlü  kaza, bela, afet ve musibet erden  bizleri muhafaza eyle
  • Barış ve esenlik dolu bir dünyada yaşayabilmemizi bizlere lütfeyle Allah'ım.
  • Nimeti Celilullah, bereketi Halillullah, şefaat ya Resullallah, Bismillahla açtır Allah'ım, nimeti taştır Allah'ım, cemaline ulaştır Allah'ım, Mekke ve Medine'yi dolaştır Allah'ım.
  • Bu sofralar nurdur, kaza ve belaları geri durdur Allah'ım.
  • Bu sofralar mamurdur, bu sofralarda Halil İbrahim bereketi bulunur Allah'ım.
  • Artsın kesilmesin, taşsın dökülmesin, bu sofranın sahibi yokluk kıtlık görmesin Allah'ım
  • Yiyenlere helal olmasını nasip et, yedirenlere hayır olmasını nasip et, hasenat  için ölmüşlerimizin ruhu için, Allah rızası için el Fatiha...
  ]]>
  Ezan Duası Türkçe https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-turkce.html Sat, 01 Dec 2018 00:49:31 +0000 EzanDuasıTürkçe, Allahümme rabbe hazihit'd daveti'd tammeh. Ve's salati'l kaimeh. Ati Muhammedenil vasilete ve'l fazilete ved deracete'r refiah. Veb'as hü makamen  mahmudenillezi vaattehu verzukna şefaatine yevme'l kıyameti innek EzanDuasıTürkçe, Allahümme rabbe hazihit'd daveti'd tammeh. Ve's salati'l kaimeh. Ati Muhammedenil vasilete ve'l fazilete ved deracete'r refiah. Veb'as hü makamen  mahmudenillezi vaattehu verzukna şefaatine yevme'l kıyameti inneke la tuhliful miad. Eşhedü enlailahe illahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Razina billahi rabbe ve bil islami ve dina vebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi vesellem rasulen ve nebiyye'ala rasuline salavat.

  Ezan duası türkçe meali: Tam ve mükemmel davetin ve eda edilecek olan namazın sahibi olan Yüce Allah'ım Hz Muhammed (sav) efendimize bizim sana ulaşmamız için bir vesile kıl ve ona üstünlük ve katında yüce bir derece ihsan eyle. Kendisine vaad ettiğin makam-ı mahmud'a eriştir. Muhakkak ki sen verdiğin sözlere aykırı asla davranmasının.
  Ben şahit olurum ki Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Hz Muhammed(sav) onun kulu ve peygamberidir. Biz Rab olarak Allah'tan, din olarak İslamdan, Resul olarak da peygamberimiz Hz Muhammed (sav)  Efendimiz'den razı olduk. 

  Ezan islamiyet'in temel prensiplerini kendisinde toplayan  dini bir tebliğ ve davettir. Bunu işiten dinleyen ve kalpten inanarak tekrar eden bir mümin istikamet üzere olduğunu sahih bir iman ve Salih bir amele sahiptir. 

  Bunun içinde Allah'a her ezandan sonra mutlaka dua eder. Bu duanın mahiyeti ve muhtevasını da böylece özet olarak bile olsa görmesi, anlaması bir müslüman için artık bu fazileti işittikten sonra kendini müstağni göremez. Bütün bunları pekiştirmek üzere ezandan ayrı olarak her farz namazı başlamadan önce de kamet getirilir.

  Ezanı müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek bittiği zaman da dua etmek faziletli bir sünnettir. 
  Ezan vakitleri duaların asla reddedilmediği vakitlerden olup her ezan'dan sonra dua etmek bu sebeple fazileti kabul edilmiştir. 
  Ezandan sonra dua'ya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi kıyamet gününde peygamber efendimiz (sav) şefaatine nail olmanın da vesilesidir.
  Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz'in (sav)'in öğrettiği dualardan biri olan ezan duasını da okumak sünnettir

  Hz Muhammed (sav) Efendimiz şöyle buyurdu her kim ezanı duyduğu zaman ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın Rabb'i Allah'ım Hz Muhammed'e vesileyi ve fazileti ver onu kendisine vaad ettiğin yüce makam-ı mahmud'a ulaştır. 

  Diye dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olmuştur. Sad b. ebi vakkas (ra) dan rivayet edildiğine göre şöyle buyurdu.
  Kim müezzini işittiği zaman tek olan ve varlığı bulunmayan Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in (SAV) onun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim.
  Rab olarak Allah'tan din olarak islamdan resul olarak Muhammed'den razı olduğunu söylerse o kimsenin bütün günahları bağışlanır.
  ]]>
  Cenaze Duası https://www.ezanduasi.com/cenaze-duasi.html Sat, 01 Dec 2018 21:44:24 +0000 Cenaze Duası, farz-ı kifayedir. Yani bu namazı bazı Müslümanlar kılar ise başkalarına gerek kalmaz. Cenaze namazına, Cuma namazı gibi cemaat şart değildir. Yalnız bir erkek ya da kadın kılar ise farz yerine geltirilmiş o Cenaze Duası, farz-ı kifayedir. Yani bu namazı bazı Müslümanlar kılar ise başkalarına gerek kalmaz. Cenaze namazına, Cuma namazı gibi cemaat şart değildir. Yalnız bir erkek ya da kadın kılar ise farz yerine geltirilmiş olur. Cenaze namazını da tıpkı diğer namazları bozan şeyler gibi namazı bozar. Cenaze namazı diğer vakit namazları gibi rüku ve secde yoktur. Cenaze namazı rükunleri dört tekbir ve bir kıyamdan olur. Cenaze namazında selam vermek vacibdir. Cenaze namazı kılınacak kişinin Müslüman bir insan olması gerekir. Cenaze de ölen kişiye göre dualar vardır. Bu dualar kadın, erkek, kız çocuğu ve erkek çocuğu için okunan ayrı ayrı dualar vardır. Bu dualar cenaze namazının en sonun da okunan dualardır. İnna Lillahi ve inna ileyhi raciğun. (Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz)
   
  Cenaze erkekse şu dua okunmalıdır

  Türkçe okunuşu: Ve hussa hazelmeyyite birravhi verrahmeti vel mağfireti verridvan. Allahümme inkane muhsinen fezid fi ihsanini ve in kane musien fetecavez anhü ve lekkıhil emme vel büşra vel keramete vez zülfa birahmetike ya erhamerrahimin.

  Anlamı: Rabbim bu ölüyü temiz bir hava içinde ebedi rahat, sonsuz rahmet, günahlarından mağfiret, cennet içinde bir hayat ver. Allah'ım bu ölü iyilik yapmış bir kişi ise şimdi sende ona mulafatını fazlası ile ver. Eğer bu ölü kötülük yapmış bir kişi ise cezalandırmaktan vazgeç günahlarını affeyle. Bu ölüyü korktuğundan emin kıl, lütfun ile müjdele, onu ahiret şerefine ve yüksek mertebeye eriştir.
  Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım.

  Cenaze kadın ise şu dua okunmalıdır

  Türkçe okunuşu:  Ve hussa hazihil meyyitete birravhi verraheti vel mağfireti verridvan. Allahümme inkanet muhsineten fezid fi ihsaniha ve enkanet müsieten fetecavez anha ve lekkıhel emne vel büşra vel keramete vez zülfa birahmetike ya erhamerrahimin.

  Anlamı: Rabbim bu ölüyü temiz bir hava içinde ebedi rahat, sonsuz rahmet, günahlarından mağfiret, cennet içinde bir hayat ver. Allah'ım bu ölü iyilik yapmış bir kişi ise şimdi de sen ona mükafatını fazlasıyla ver. Eğer kötülük işlemiş ise cezalandırmaktan vazgeç, günahlarını affeyle.
  Bu ölüyü korktuğundan emin kıl, lütfun ile müjdele, onu ahiret şerefine ve yüksek mertebeye eriştir. Ey esirgeyenlerin en merhametlisi olan Allah'ım.

  Cenaze erkek çocuğu ise şu dua okunmalıdır

  Türkçe anlamı: Allahümmec alhu lena feretan vec alhu lena ecren ve zühren vec alhu lena şafien ve müşeffea

  Anlamı: Allah' ım bu çocuğu cennette bizi karşılayıcı ve ahiret armağanı kıl. Allah'ım bu çocuğu bizim için şefeatçı kıl ve şefaatını makbul et.

  Cenaze kız çocuğunun ise şu dua okunmalıdır

  Türkçe okunuşu: Allahümmec alha lena feretan vec alha lena ecren ve zühren vec alha lena şafieten ve müşeffeah.

  Anlamı: Allah'ım bu çocuğu cennette bizi karşılayıcı ve ahiret armağanı kıl. Allah'ım bu çocuğu bizim için şefaatçı kıl ve şefaatını makbul eyle. 


  Eğer cenaze duaları ezbere bilmiyor isek başka okuyacağımız bir ayet vardır. Kısa ve ezberlenmesi çok kolay olan bir ayet Rabbena ayeti. Şimdi o ayetin nasıl okunduğunu ve anlamını öğrenelim.

  Okunuşu: Rabbene atina fiddünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar.

  Anlamı: Ey Rabbimiz bize dünya da iyilik, güzellik Ahirette de iyilik güzellik ver ve bizi cehennem azabından koru.
  ]]>
  Ezan Duası Okunuşu https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-okunusu.html Sun, 02 Dec 2018 20:49:37 +0000 Ezan Duası Okunuşu, Dua, kelime olarak seslenmek, çağırmak, istemek, yardım talep etmek anlamlarına gelmektedir. İslam dininde ise dua, Allah' ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde Ezan Duası Okunuşu, Dua, kelime olarak seslenmek, çağırmak, istemek, yardım talep etmek anlamlarına gelmektedir. İslam dininde ise dua, Allah' ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade etmektedir. Dua, Allah ile kulun arasında kurduğu diyalog ve köprüdür. Bu nedenle insan tarihin hiçbir döneminde dua etmekten uzak kalmamıştır. Dua aynı zamanda Allah' a yapılan bir zikir ve ibadettir. Hz. Muhammed (sav) efendimiz "Dua ibadetin özüdür" buyurmuştur. Başımız darda iken duaya sarıldığımız gibi nimete kavuşunca, sağlık ve rahat hallerimiz de de ibadet ve duaya sarılmamız, Yüce Rabbimizi hep hatırda tutmamız kulluğumuzun gerektirdiklerindendir. Bunun için de Kur' an da; " Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin" buyrulmaktadır. Birçok ayette de canlı cansız bütün varlıkların Yüce Allah' ı tesbih ettiği bildirilmektedir. 

  Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrarlayarak sonuna kadar dinlemek, ezan bittiğinde ise dua etmek faziletli sünnetlerdendir. Ezan vakitleri duaların geri çevrilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu açıdan faziletli kabul edilmiştir. Ezandan sonra dua etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet günün de Peygamberimizin şefaatine nail olmanın da vesilesidir. Ezan bittikten sonra Hz. Muhammed (sav) efendimiz' in öğrettiği dualardan birisi ezan duası olarak okunmalı ve peygamber efendimizin sünnetlerinden biri olarak devam ettirilmelidir. Ezan duasında geçen Vesile, Fazilet ve makam-ı mahmud kıyamet günün de sadece Peygamber Efendimiz (sav)' e has üstün bir mertebe ve makamlardır. 

  Hz. Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; 
  "Kim ezanı işittiği zaman", Ey şu eksiksiz olan davetin ve kılınacak namazın Rabbi Allah' ım! Muhammed' e vesileyi ve fazileti ver. Onu, kendisine vadettiğin makam-ı mahmuda ulaştır, diyerek dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefeatim vacip olur." 

  Sa'd İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh' dan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; 
  "Kim ezanı işittiği zaman", Tek olan ve ortağı bulunmayan Allah' tan başka ilah olmadığına, Muhammed' in O' nun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak Allah' tan, Resul olarak Muhammed' den, din olarak islam' dan razı oldum derse, o kimsenin günahları bağışlanır." 

  Ezan Duası Okunuşu; 
  "Allahümme Rabbe hazihi'd- da' veti' t- tammeh. Vesselatil kaimeh. Ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved- dereceter- rafiah. Veb-ashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifu'l- miad." (Allahümme salli ala seyidina muhammed.) 

  Anlamı; 
  "Allah' ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb' i, Muhammed' e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O' nu kendisine vadettiğin Makam- ı Mahmud' a ulaştır." Denildikten sonra peygamber efendimiz' e salavat getirilmelidir. Okunan duanın ardına ilaveten "Ala Rasülüne Salavat" denilip, Allahümme salli ala seyidina muhammed. denilir. 
  ]]>
  Ezandan Sonra Okunan Dua https://www.ezanduasi.com/ezandan-sonra-okunan-dua.html Mon, 03 Dec 2018 05:47:30 +0000 Ezandan Sonra Okunan Dua, Ezan Duaları ve İlgili Bilgiler; Tarih boyunca her vaktin ezanından sonra bütün ümmet aşağıda yer verilen, Allahumme rabbe hazihi’d davetit duasını okumuştur. Vakit Ezanı okunurken saygı ile dinle Ezandan Sonra Okunan Dua, Ezan Duaları ve İlgili Bilgiler; Tarih boyunca her vaktin ezanından sonra bütün ümmet aşağıda yer verilen, Allahumme rabbe hazihi’d davetit duasını okumuştur. Vakit Ezanı okunurken saygı ile dinleyip ezan bittikten sonra aşağıdaki duanın okunması sünnettir.
  Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygamber'in öğrettiği ve şefaatine neden olacağını haber verdiği dua şu şekilde okunur. 

  Ezandan Sonra Okunan Dua; Allahumme Rabbe hazihi’d da'veti't tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved dereceten refiate. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke la tühlifü’l miad.

  Manası; Ey şu tam olan yüce davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım Muhammed (s.a.v)’e vesileyi ve fazileti ver. O’nu  kendisine (Muhammed s.a.v'mi) vaat ettiğin Makamı Mahmud’a ulaştır,

  Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu, Kim ezanı işittiği zaman, Allah’ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabb’i, Muhammed’e (s.a.v) vesileyi, fazileti ve o yüksek dereceyi ver, O’nu kendisine vaat ettiğin Makamı Mahmud'a ulaştır. Diyerek dua ederse kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacip olur. (Buhari’den rivayet edilen H.Ş)

  Ayrıca Hz. Ümmü Seleme’ den gelen bir rivayete göre, Peygamber (s.a.v) Sabah ve akşam ezanlarından sonra aşağıdaki duaları da okurmuş.

  Sabah Ezanından Sonra; Allahumme hazi ikbalu neharike ve idbaru leylike ve asvatu duatike fağfir li.
  Manası; Allah'ım. Bu, senin gündüzün yönelip geldiği, gecenin giderek kaybolduğu, davetçilerinin (Ezan) seslerinin geldiği, vakittir. Ne olur, beni ve ümmetimi affet. 

  Akşam Ezanından Sonra; Allahumme haza ikbalu leylike ve idbaru neharike ve asvatu duatike ve huduru salavatike fağfir li.
  Manası; Allah'ım. Bu, senin gecenin yönelip geldiği, gündüzün giderek kaybolduğu, davetçilerinin (ezan) seslerinin duyulduğu, namazının hazır olduğu vakittir. Ne olur, beni ve ümmetimi bağışla.

  Kanaatimizce, bu iki dua normal ezan dualarından farklı olarak, yepyeni bir gündüz ve gece alemlerinin gelmesiyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz tarafından okunmuş vakte uygun dualardır.

  Akşam ve saban ezanlarından sonra daima okunan Allahumme rabbe hazihi’d daveti, duasına yukarıdaki dualar da istenirse eklenebilir.

  İlgili Bilgiler; 
  • Ezanı, müezzinle birlikte hafifçe söylediklerini tekrar etmek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerden olduğu bildirilmektedir. 
  • Ezan vakitleri duaların kabul olduğu vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu nedenle faziletli kabul edilmiştir. 
  • Ezandan sonra dua’ya devam etmek hayırlara vesile sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamber efendimizin şefaatine erişmiş olabilmenin de vesilesidir. Vesile, fazilet ve makamı mahmud kıyamet günü sadece Peygamber Efendimize has üstün makam ve mertebedir.
  ]]>
  Cenaze Selası https://www.ezanduasi.com/cenaze-selasi.html Tue, 04 Dec 2018 00:45:48 +0000 Cenaze selası, Sela verilmesi fani dünyanın, yaşamın gelip geçici olduğunu unutarak ahireti düşünmeden hayatı yaşamaya başlayan insanlara  bir nevi ölümü ve ahireti hatırlatmaktır. Cenaze selası verildiği vakit ins Cenaze selası, Sela verilmesi fani dünyanın, yaşamın gelip geçici olduğunu unutarak ahireti düşünmeden hayatı yaşamaya başlayan insanlara  bir nevi ölümü ve ahireti hatırlatmaktır. Cenaze selası verildiği vakit insanların ahirete göçtüğünü anlayabiliyoruz. Şimdide cenaze selasını okuyalım ve inceleyelim:
   
  Esselatu vesselamu aleyke ya rasulallah
  Esselatu vesselamu Aleyke Ya Habiballah 
  Esselatu vesselamu aleyke ya nure arşillah
  Esselatu vesselamu Aleyke Ya hayra halgillah 
  Esselatu vesselamu Aleyke Ya seyyidel evveline
  vel ahirin velhamdülillahi rabbil alemin

  Cenaze Selası Türkçe Anlamı
  Ey Allah'ın resulü salat ve selam senin üzerine olsun 
  Ey Allah'ın habibi ve dostu salat ve selam senin üzerine olsun
  Ey Allah'ın arşinınve göklerinın nuru salat ve selam senin üzerine olsun 
  Ey Allah'ım hayırlıların en hayırlısı salat ve selam senin üzerine olsun öncekilerin veda sonrakilerin efendisi salat ve selam senin üzerine olsun
  Hamd sadece alemlerin sadece rabbi olan Allah'a mahsustur.

  Osmanlı döneminde cenaze olaylarında önemli vefat haberleri duyulması için sela okunur. Sela Hz Peygamber  (sav)'e övgü ifade eden ve salatü selam adıyla da anılan arapça ibadetlerin belli beste ile okunmasına denir.Bu ifadelere bazı değişikliklerle okunduğu yere zamana veya ve makama göre farklı isimler almıştır.

  Cenaze selası ölüm haberinin duyulması maksadıyla minarelerden okunan Salatü Selam ile cenazenin kabre götürüldüğü sırada tertip edilen cenaze alayında ve defnedildikten sonra okunacak sela olmak üzere iki çeşittir. Hz peygamber (sav) ölüm haberinin eşe dosta ve salih kişilere duyulmasına tavsiye etmiştir. Bizzat peyganberimiz (sav) Habeşistan Necati nin vefatını ve mute savaşında şehit düşen sahabeler Zeyd b. Harise Cafer b. Ebi Talip ve Abdullah b. Revaha nın şahadet haberini de bizzat kendi duyurmuştur.

  Osmanlılarda da ve eski çağlardan beri değerli kişilerin vefat haberleri şehirlerin büyük camilerinin minarelerinden sela vermek suretiyle halka duyurulmuştur.
  Cenaze selası ölüm ilanı manasını taşımakla birlikte ölenin kimliğinin bilinmesi ayrıca ihtiyaç olduğundan bu bilgileri cenaze selası verildikten sonra dolaştırılan delal ve manabilerle duyrulurdu. Bu görevliler şehrin belli başlı yerlerini dolaşarak ölenin için şöhret nesep mesleğini ait özlü bilgileri ve cenazenin nereden ve ne zaman kalkacağını kalıplaşmış ifadelerini tekrarlayarak bildirirler.

  Minarelerde okunan cenaze selası cuma selası ile aynı metne dayanır. Bu sebeple cuma namazı ile verilen sela cenaze selası yerine de geçtiğinden bu vakitte ayrıca cenaze için sela okunmaz. 

  Nitekim selanik'te ıı. Murat'ın vefatı üzerine ıı. Mehmet Manisa'dan İstanbul'a gelerek tahta çıktığında müezzinlerin cuma selası okumakta olduklarını söyledikten sonra merhum padişahın dahi cenaze selası onunla iktifa oldu diyerek ayrıca sela verilmez, verilmediğini belirtti.

  Cenaze selasının sonunda ölüm hakkındaki bazı ayetlerin eklenmesinden dolayı ve cuma selasında bu şekilde ayırt edildiği de bilinmektedir. Bazı kayıtlarda minarelerde sela vermenin belli bir vakti olmayan cenaze namazının kılınacağı zamanı haber vermek maksadıyla okunduğu bir bu adetin ilk olarak Mısır'da fatimiler zamanında başladığını göstermektedir.

  Günümüzde de sela namaza katılacak kimselerin hazırlanması için cenazenin kalkacağı vakit namazından 1 saat önce okunmak suretiyle devam etmektedir.Cenaze namazından teşkil edilen cenaze alayı sırasında okunan ise bir nevi zikir şeklinde ve cemaatinde katılmasıyla icra edilir. 

  ]]>
  Akşam Duası https://www.ezanduasi.com/aksam-duasi.html Tue, 04 Dec 2018 21:27:58 +0000 Akşam Duası, Dua, Allah ile kulun arasında ki özel bir bağdır, başka bir deyişle de köprüdür. Yüce Allah biz kulların O' na, O şanı büyük yaradan' a, kendisine el açıp dua etmemizi istemektedir. Bu kulluğun vazifelerin Akşam Duası, Dua, Allah ile kulun arasında ki özel bir bağdır, başka bir deyişle de köprüdür. Yüce Allah biz kulların O' na, O şanı büyük yaradan' a, kendisine el açıp dua etmemizi istemektedir. Bu kulluğun vazifelerindendir. İnsan ile Allah arasındaki mesafe ve duanın kabulü Peygamber Efendimiz (sav)'e sorulduğunda Bakara suresinin 186. ayeti inmiştir. Ayette Yüce Allah; "Ben yakınım, biri benden bir şey istediği zaman onun duasına bende karşılık veririm" buyurmuştur. Hz. Muhammed (sav) de; "Dua edene istediği şey ya bu dünyada hemen gecikmeden verilir veya ahirete bırakılır yahut ta üzerinden istediği iyilik kadar kendinden bir kötülük giderilir" buyurmuşlardır. Dua aynı zaman da zikir ve ibadettir. Dua ederken, anne, baba, kardeş, akrabalar, arkadaşlar, ihtiyaç sahipleri, vatanımızı, milletimizi, Peygamberimizi ve hayırlı seçkin yakınlarını, şehitlerimizi de katarsak daha da güzel bir dua etmiş oluruz. Zaten bir şey istiyorsak, önce başkası için istemeyi bilmeliyiz ki daha kabule şayan olsun. Her ne istiyorsak temiz niyetle ve içten gelerek dua etmeliyiz. Sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olarak dua etme vakitleri vardır. Namaz kılındıktan sonra hep dua ederiz. Bir de normal hayat yaşantımız da, bir sorunda, sıkıntı da, üzüntü ve sevinç hallerimizde de dua etmekteyiz. Peygamber efendimiz (sav)' in akşam olunca yaptığı bir duayı sizinle paylaşmak isterim. 

  Hz. Muhammed (sav.)' in Akşam duası; 
  "Elhamdülillah (çok şükür) geceye erdik. Mülk de, Allah için şimdi geceye erdi. Allah' tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O' nundur. Hamdler O' nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı senden talep ediyorum. Bu gecede olacak her tür şerden ve bundan sonra olacak bütün şerlerden sana sığınıyorum. Allah' ım! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum. Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından sana sığınıyorum!" İbnu Mes' ud (ra) devamında; Peygamber Efendimiz (sav)' in sabah olunca şu duayı okuduğunu söyledi: " Elhamdülillah, sabaha erdik. Mülk de Allah için sabaha erdi". demiştir. 

  Birde kendi yaptığım akşam duasını da söylemek isterim. 

  Akşam Duası; 
  Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi... 
  Allah'ım! Sen büyüksün, birsin, bir teksin. Getirdiğin günlere, verdiğin nimetlere, sağladığın her şey için, binlerce, milyonlarca, kattrilyonlarca kez yerden göğe kadar denizlerdeki kum taneleri sayısınca sana şükürler olsun. Her zaman şükrünü bilen kullarından eyle. Bugün, bir gündüzü daha geri de bıraktık. Bundan sonra ki günü ve günleri bizim için hayırlı eyle. Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, sıkıntıda olanlara çıkış kapısı nasip et. Bizim de hasta olan ve zorda kalanlarımızı da içlerinden ayırma. Allah'ım! Eş isteyenlere hayırlı eş, iş isteyenlere hayırlı iş, evlat isteyenlere hayırlı evlatlar nasip et. Bizim gençlerimizi, evlatlarımızı, tanıdığımız ve tanımadığımızı da içlerinden ayırma. Tüm çalışanları, kazalardan, belalardan, doğal afetlerden, bin bir türlü musibetlerden sen koru muhafaza et. İçinden de bizim çalışanlarımızı ayırma. Tüm işsizlere ve iş arayanlara hayırlı işler bol kazançlar ver. Analarımızı, babalarımızı, vatanımızı, milletimizi, polis ve askerlerimizi, tüm sana inananları, eşlerimizi, evlatlarımızı, bütün Müslümanları, tüm sevdiklerimizi ve kendimizi sana emanet ediyoruz. Bizleri şerlerin şerrinden koru. Dualarımızı kabul et. Allah'ım! Bizleri, daima senin yolundan giden kullarından eyle. Amin. El Fatiha, Meal Salavat. 
  ]]>
  Ezan Duası Ve Anlamı https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-ve-anlami.html Wed, 05 Dec 2018 07:24:10 +0000 Ezan duası ve anlamı, biz Müslümanlar için önemli bir mevzudur. Günümüz şartlarında iş yada başka meşgalelerden ötürü namazda aceleci davranmaktayız. Oysaki Allah ile buluşma noktamız olan namaz için okunan ezanda sonuna k Ezan duası ve anlamı, biz Müslümanlar için önemli bir mevzudur. Günümüz şartlarında iş yada başka meşgalelerden ötürü namazda aceleci davranmaktayız. Oysaki Allah ile buluşma noktamız olan namaz için okunan ezanda sonuna kadar beklemek önemlidir. Ancak başta da söylediğimiz gibi ezanı dinlemek ve ondan sonra ezan duasını okuyup namaza durmak daha faziletlidir. Ezan duasını okumak sünnettir. 
  Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in, namaz duasını okuyana şefaatinin vacip olacağına dair hadisleri mevcuttur. Ancak ezan duasının cemaat ile yapılmasına dair bir uygulama olmamıştır. Ancak bilen birinin ezandan sonra bu duayı okuması ve cemaatinde bu duayı ezberlemesi hoş bir durum olacaktır. Ezan duası ve anlamı ise şu şekildedir.

  Ezan duası: “Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd.”

  Ezan Duası Ve AnlamıAnlamı: Allah’ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb’i, Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O’nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.”

  Burada söz edilen Makam-ı Mahmud yüceltilmesi ve övgü ile söz edilmesi gereken makamdır. Bu makama ulaşan kişiden tüm yaratılmış ve yaratılacak olan insanlık övgü ile söz eder. Makam-ı Mahmud şefaat makamıdır. Ezan okunduğu zamanlar duaların en çok kabul gördüğü zamanlardır. O yüzden bu duayı ezberleyip okuyan kişi inşallah efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)'in şefaatine nail olmaya hak kazanmış olacaktır. Bu duanın fazileti bir hadiste şöyle aktarılmıştır. Abdullah bin Amr bin As (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyurdu ki ''Müezzinin ezanını işittiğiniz vakit sizde ezanı tekrar ediniz ve sonra da bana salat ve selam okuyunuz. Çünkü her kim bana bir salat okursa, Allah ona on defa rahmet nazarıyla teveccühte bulunur. Sonra benim için Allah'tan bir vesileyi isteyiniz. Çünkü burada vesile Cennette bir derecedir ve Allah'ın kullarından yalnızca birine layık olur. Benim o olduğumu umuyorum. Her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim ulaşır.'' Bu yüzden mümkün olduğu kadar namazlarda acele etmeden huşu içinde ve ezan duası ve anlamını düşünerek dua edelim.
  ]]>
  Ezan Saatleri https://www.ezanduasi.com/ezan-saatleri.html Wed, 05 Dec 2018 08:29:29 +0000 Ezan Saatleri: Hayatımız açısından önemli olan namazı terk etmenin mesuliyeti ne kadar büyükse, onu doğru zamanda kılmanın mesuliyeti de o kadar büyüktür. Dinin direği sayılan namaz ibadeti her gün beş ayrı vakitte yerine Ezan Saatleri: Hayatımız açısından önemli olan namazı terk etmenin mesuliyeti ne kadar büyükse, onu doğru zamanda kılmanın mesuliyeti de o kadar büyüktür. Dinin direği sayılan namaz ibadeti her gün beş ayrı vakitte yerine getirilmektedir. İbadet vakitlerinin insanlar tarafından kolayca belirlenebilmesi için günlük, haftalık, aylık  ve yıllık zaman dilimleri güneşin ve ayın hareketlerine bağlı kılınmıştır. Beş vakit namaza, orucun başlangıç ve bitişine ait hükümler güneş referans alınarak gerçekleşmektedir. Kur- an 'ı Kerim' de bazı vakitler açıkça belirtilmiş bazı vakitler ise mücmel olarak belirtilmiştir. Namaz saatleri güneş baz alınarak illere göre de farklılık göstermektedir. Beş vakit namaz saatleri şöyle açıklanır ;

  Sabah Namazı saati: 
  Sabah namazının kılınma vakti imsak ile başlayıp,güneşin doğması ile bitmektedir. Sabah namazı 2 sünnet,2 farz olmak üzere 4 rekattır. 

  Öğle Namazı Saati:

  Güneş tepe noktasını aşıp batıya doğru yöneldiği anda girmekte ve ikindi vaktine kadar devam etmektedir. Öğlen namazı dört rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünneti olmak üzere 10 rekattır. 

  Ezan Saatleriİkindi Namazı Saati:

   ''Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekat kılan kimse ikindi namazına yetişmiştir'' hadisine göre ikindi namazı vakti güneş batıncaya kadar devam etmektedir.İkindi namazı 4 rekat farz ve 4 rekat sünnet olmak üzere 8 rekattır.

  Akşam Namazı Saati:

  Güneş batınca başlar. Ancak güneşin batışının izlendiği noktadan bakınca bile ufacık bir ışık olmaması gerekir. Akşam namazı 3 rekat farz ve 2 rekat olmak üzere 5 rekattır.

  Yatsı Namazı Saati: 

  Şafağın kaybolmasıyla başlayıp, gece yarısı sona ermektedir. Yatsının son vaktinin geldiğini bir rivayet şöyle açıklamaktadır ; ''gecenin üçte biri geçince'' bitmiş bulunmaktadır. Yatsı namazı 4 rekat farz, 4 rekat sünnet ve 2 rekat son sünneti olmak üzere 10 rekattır.
  ]]>
  Ezan Dinle https://www.ezanduasi.com/ezan-dinle.html Thu, 06 Dec 2018 01:30:30 +0000 Ezanı aşağıda ki video da dinleye bilirsiniz görüşlerinizi lütfen bizimle yaplaşın Ezanı aşağıda ki video da dinleye bilirsiniz görüşlerinizi lütfen bizimle yaplaşın

  ]]>
  Ezanın Türkçesi https://www.ezanduasi.com/ezanin-turkcesi.html Thu, 06 Dec 2018 21:03:22 +0000 Ezanın Türkçesini açıklamadan önce, ezan hakkında kısa bilgi verelim. Namazın kılınmasından önce uyulması gereken namazın şartlarından biri de “ Vakit “ şartıdır. Yani farz olan bir namazı kılabilmek için o namaz Ezanın Türkçesini açıklamadan önce, ezan hakkında kısa bilgi verelim. Namazın kılınmasından önce uyulması gereken namazın şartlarından biri de “ Vakit “ şartıdır. Yani farz olan bir namazı kılabilmek için o namazının vaktinin girmesi gerekmektedir. Namazın vaktinin girmesiyle birlikte vaktin geldiğini Müslümanlara bildirmek ve namaz kılmaya davet etmek için yüksek sesle yapılan çağrıya “Ezan” denir. Günde beş tane namaz vakti olduğu için her gün bu vakitlerin girdiğinde beş defa ezan okunarak Müslümanlar namaz kılmaya çağrılır. Ezan Arapça hali ile okunur ve ezanın Türkçesi çevrilerek okumak doğru değildir. 1932 yılında çıkarılan bir kanunla ezan Türkçeleştirilmiş ve 18 yıl boyunca ezan Türkçe olarak okunmuştur. 1950 yılında çıkarılan yeni bir yasayla ezan okumanın dili serbest bırakılmıştır. Bunun üzerine ezanın serbestleştiği gün Bursa’da bir ikindi namazında 7 defa peş peşe Arapça ezan okunmuştur.

  Ezanın Tarihçesi

  İlk ezan hicretin ilk yılında okunmuştur. Müslüman sayısının hızla artmasıyla birlikte namaz vaktinin girdiğini Müslümanlara duyurmanın yöntemleri düşünülüyor ve herkes değişik fikirler beyan ediyordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün tüm ashabını toplayarak namaza davetin nasıl yapılması gerektiğinin istişaresini yapıyordu. Birçok teklif yapılmış fakat hiçbiri kabul edilmemişti. Karara bağlanmadığı için sahabeler üzüntüyle eve döndüler ve ondan sonrasını Abdullah bin Zeyd (r.a.) şöyle anlatıyor: “ Eve üzüntülü olarak gelmişim ve direk yatıp düşünmeye başlamıştı. Uyku ve uyanıklık arasında iken yani yakaza aleminde, üzerinde yeşil sarığı olan biri yanıma gelerek bir duvarın üzerinde oturdu. Bu zatın elinde bir çan vardı. Ben ondan çanı bana vermesini istedim. O bana bununla ne yapacağımı sorduğunda “Namaz için çalarız” dedim. O bana dedi ki: ‘Ben sana bundan daha hayırlı olan başka bir şey vereyim mi’  Benim ‘ Evet’ demem üzerine hemen kıbleye döndü ve ezan okudu. Bunun üzerine sabah olur olmaz Resulullah’ın (s.a.v.) yanına giderek rüyamı anlattım. O gün benimle birlikte birçok kişi aynı rüyayı görmüş ve hepsinde de ezan aynıymış. Bunun üzerine Resul-i Ekrem:’ Gördüğünü Bilal’e (r.a.) öğret ve ezanı Bilal (r.a.) okusun’ buyurdu. Namaz vakti girdiğinde Bilal (r.a.) yüksek bir yere çıkarak ilk ezanı okudu” 

  İslam devletlerinde ezanı okuyan kişiye “Müezzin” denir.

  Ezanın Türkçesi

  Normal prosedüre göre ezanı müezzin okur ve namazı imam kıldırır. Fakat bu uygulama Türkiye’de sadece cemaati çok olan büyük merkez camilerde uyulur. Cemaati az olan küçük camilerde ise imam hem ezanı okur hem de namazı kıldırır. Ezan Peygamber Efendimizden bize öğretildiği gibi okunmalı ve onun manevi havasının hazzını duymalıyız. Çünkü Arapça okunduğu gibi insanın içine işliyor ve kişinin kalbine manevi bir dokunuş yapıyor. Ezan Türkçe okunduğu taktirde o manevi havayı kaybetmektedir.

  Ezanın Okunuşu ve Ezanın Türkçesi

  • Allahu Ekber, Allahu Ekber (Allah en büyüktür)
  • Allahu Ekber, Allahu Ekber (Allah en büyüktür)
  • Eşhedü en la ilahe illallah (Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim)
  • Eşhedü en la ilahe illallah  (Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim)
  • Eşhedü enne Muhammeden Resulüllah (Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederim)
  • Eşhedü enne Muhammeden Resulüllah  (Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederim)
  • Hayya alessalah, Hayya alessalah ( Haydin namaza)
  • Hayya alelfelah, Hayya alelfelah (Haydin kurtuluşa)
  • Allahu Ekber, Allahu Ekber (Allah en büyüktür)
  • La ilahe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)
  ]]>
  Sela https://www.ezanduasi.com/sela.html Sat, 16 Mar 2019 16:52:51 +0000 İslam dininde yeri oldukça önemlidir Selanın. Müslümanların bayramı olan Cuma günlerinde  Cuma namazını kılma saatinin geldiğini haber verir tüm inananlara. Çok güzel sözleri vardır. Biz Müslümanların peygambe İslam dininde yeri oldukça önemlidir Selanın. Müslümanların bayramı olan Cuma günlerinde  Cuma namazını kılma saatinin geldiğini haber verir tüm inananlara. Çok güzel sözleri vardır. Biz Müslümanların peygamber efendimize olan sevgisinin işaretidir. Okuyan müezzinin sesi de güzel olduğunda dinlemeye doyamayız. Ayrıca bir Müslüman vefat ettiğinde yine sela okunur. Okunan selanın ardından vefat eden kişinin ismi anons edilir. Ve kişi tanıyan eş dost akrabaları, ölen kişinin cenaze merasimine, en önemlisi de cenaze namazına iştirak eder. Bir anlamda sela Bu dünyada iyi veya kötü günler geçirmiş dostlarımız için son vefa borcunu yerine getirmemiz için bize bir çağrıdır. Her duyulduğunda acaba kim öldü Sorusunu sordurur sela. Ayrıca ölümü hatırlatır insana, yüzümüzde hüzün belirir hemen. Önceki yıllarda bazı yörelerde ay tutulduğunda ve özellikle Ramazan ayında insanları sahura kaldırmak içinde sela okunurdu. Ancak artık bu gelenek devamlılığını yitirmiştir. Ancak halen bir çok yöre de Perşembeyi Cumaya bağlayan gecelerde yatsı namazı öncesi sela okunmaktadır. İnsanlar bu selanın neden okunduğunu bilir ve mübarek gece olduğunun farkına vararak camiye koşarlar. Yine birçok yörede kandil gecelerinde yatsı namazından önce okunacak mevlidi Şerif merasimine davet maksadıyla okunmaktadır.

  Selanın ilk ne zaman okunduğu, kim tarafından okutulduğu bilinmemektedir. Anlam bakımından oldukça güzel olan selanın sözlerine ve anlamlarına isterseniz bir göz atalım:

  Selanın birden fazla okunuşu vardır bunlardan ilki;

  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Rasullallah
  Anlamı : Ey Allahın elçisi Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Habiballah
  Anlamı : Ey Allahın Sevgilisi Salat ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Nebiullah
  Anlamı : Ey Allahın Peygamberi Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Nure Arşillah
  Anlamı : Ey Allahın Arşının Nuru Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Hayra Halgillah
  Anlamı : Ey Allahın Yarıtılanlarının En hayırlısı Salat Ve Salam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin
  Anlamı : Ey Öncekilerin Ve Sonrakilerin Efendisi Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin
  Anlamı : Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah içindir.

  İkinci okunuş şekli ise;

  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Seyyidina vesselena da ve mevlana Muhammeden Ya Rasullallah
  Anlamı : Ey Allahın elçisi Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Seyyidina veseleneda ve mevlana Muhammeden Ya Habiballah
  Anlamı : Ey Allahın Sevgilisi Salat ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Seyyidina veselene da ve mevlana Muhammeden Ya Nebiullah
  Anlamı : Ey Allahın Peygamberi Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Seyyidina veseleneda ve mevlana Muhammeden Ya Nure Arşillah
  Anlamı : Ey Allahın Arşının Nuru Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Seyyidina veseleda ve mevlana Muhammeden Ya Hayra Halgillah
  Anlamı : Ey Allahın Yarıtılanlarının En hayırlısı Salat Ve Salam Senin Üzerine Olsun
  Esselatü Ve's-Selamü Aleyke Ya Seyyidina veseleneda ve mevlana Muhammeden Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin
  Anlamı : Ey Öncekilerin Ve Sonrakilerin Efendisi Salat Ve Selam Senin Üzerine Olsun
  Ve selamun âlêlmursêlîn
  Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin
  Anlamı : Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah içindir.

  Görüldüğü gibi sela her kelime]]> Ezan Sözleri https://www.ezanduasi.com/ezan-sozleri.html Fri, 07 Dec 2018 15:38:59 +0000 İslam Dünyasının ibadetleri için yeryüzündeki uluslararası bir sembolü olan ezanın anlamı, çok büyük ve oldukça önemlidir. Adeta İslamın özetidir. İslamı hiç bilmeyen bir insan bile, sadece ezanın anlamını okuyarak etkil İslam Dünyasının ibadetleri için yeryüzündeki uluslararası bir sembolü olan ezanın anlamı, çok büyük ve oldukça önemlidir. Adeta İslamın özetidir. İslamı hiç bilmeyen bir insan bile, sadece ezanın anlamını okuyarak etkilenebilir ve İslamiyete geçiş yapabilir. Ezan İslamın doğduğu yıllarda okunmuyordu. Çünkü tam anlamıyla Mekke'ye Müslümanlar hakim değildi. Namaza Müslümanları çağırmak için peygamber efendimize bazı tekliflerle gelen sahabeleri peygamberimiz müşriklerin adetlerindendir diye geri çeviriyordu. Bir sabah Hz. Ömer ve Abdullah B. Zeyd peygamberimize ezanın şimdiki okunduğu gibi bir şekilde rüyalarında gördüklerini anlattılar. Bunun üzerine peygamber efendimizde "Bilal'i çağırın bana onun sesi gürdür" diyerek Bilal Habeşi'ye ilk ezanı okutmuştur. İsterseniz sizinle ezanın anlamına bakalım. Her nidasını ayrı ayrı inceleyip insanlara ne söylenilmek istediğini inceleyelim:

  Ezan Sözleri 

  Allahü Ekber
  Anlamı: Allah en büyüktür. 4 defa peş peşe söylenir. 

  Eşhedü enla ilahe illallah
  Anlamı: Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. 2 defa peş peşe söylenir. 

  Eşhedü enne Muhammeden Resülullah
  Anlamı : Ben şahitlik ederim ki Muhammet Allah'ın resulüdür. 2 defa peş peşe söylenir. Anlamı:

  Hayya alas salah
  Anlamı: Haydi Namaza.2 defa söylenir.

  Hayya alal falah
  Anlamı: Haydi kurtuluşa. 2 sefa söylenir.

  Ezan Sözleri
  Esselatü hayrün minen nevm
  Anlamı: Namaz uykudan daha hayırlıdır. Yalnızca Sabah Namazında 2 defa söylenir. 

  Allahü Ekber
  Anlamı: Allah en büyüktür. 2 defa söylenir. 

  La ilahe illallah
  Anlamı: Allah'tan başka ilah yoktur. 1 defa söylenir.

  Gördüğünüz gibi çok etkili bir anlama sahip ezanımız başlı başına bir şaheserdir. Ezanın her vakte göre kendine has makamları da vardır.

  Örneğin : Sabah Ezanı: Saba makamında, Öğle Ezanı: Rast Makamında, İkindi Ezanı: Hicaz Makamında, Akşam Ezanı: Segah Makamında, Yatsı Ezanı: Uşşak Makamında okunur. Her makamın ayrı bir güzelliği vardır.
  ]]>
  Ezan Duası Kabe İmamları https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-kabe-imamlari.html Sat, 08 Dec 2018 10:14:37 +0000 Ezan Duasını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz,ezan duasını okuyan Kabe İmamları Ezan Duasını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz,ezan duasını okuyan Kabe İmamları
  ]]>
  Ezan Duası Fazileti https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-fazileti.html Sat, 08 Dec 2018 17:29:25 +0000 Ezan duası fazileti, Peygamber Efendimiz (asm) bizlere öğrettiği dualardan bir tanesidir ve bazı hadislerde bu duanın faziletlerinden bahsedilmiştir. Abdullah bin Amr bin As (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki Ezan duası fazileti, Peygamber Efendimiz (asm) bizlere öğrettiği dualardan bir tanesidir ve bazı hadislerde bu duanın faziletlerinden bahsedilmiştir. 
  Abdullah bin Amr bin As (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki ''Müezzinin ezanını işittiğiniz vakit sizde ezanı tekrar ediniz. Sonra bana salat ve selam okuyunuz. Çünkü her kim bana bir salat okursa, Allah ona on defa rahmet nazarıyla teveccühte bulunur. Sonra Allah'tan benim için bir vesileyi isteyiniz. Çünkü vesile Cennette bir derecedir ki o Allah'ın kullarından yalnızca birine layık olur. Benim o olduğumu umuyorum. Her kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim ulaşır.''

  Cabir bin Abdullah (ra) dedi ki: Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: ''Her kim ezanı işittiği zaman 'Allahümme Rabbe hâzihi’d-da’vete’t-tâmmeti ve’s-selâti’l-kâimeti âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ve’b’ashü mekâmem-mahmûdeni’llezî veadtehû.' (Manası:Ey bu mükemmel davetin ve namaz duruşu emrinin sahibi Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e (asm) vesileyi ve yüksek dereceleri ver. Ve ona vaad ettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır.) diye dua ederse benim şefaatim kıyamet günün de ona hak olur.Ezan Duası Fazileti

  Ezan duası ayetten iktibas edilen 'İNNEKE L TUHLİFU’L-MΒÂD' (şüphesiz sen sözünden dönmezsin) denilerek bitirilir.
  Vesile üstteki hadiste de belirtildiği gibi cennette çok üst bir makamdır. Makam-ı Mahmud ise her lisanın övgü ve yüceltmesine layık makam demektir. o makamda olana ilk yaratılan insandan son yaratılacak insana kadar tüm insanlık över ve yüceltir. Makam-ı Mahmut şefaat makamıdır. Bu makam Resulullah Efendimiz (asm) 'e ihsan olunmuştur.

  Ezan İslam'ın temel prensiplerini kendinde taşıyan kutsal bir çağrıdır. Ezan okunan vakitler ise duaların kabul olduğu önemli zaman dilimleridir. Bu önemli zamanları bizzat Peygamber Efendimiz (asm)' in bizlere öğretmiş olduğu ezan duasını okuyarak onun sünnetine uymak ve bu duayla inşallah kıyamet günü Peygamber Efendimiz (asm)'nin  şefaatine nail olmak biz müminler için son derece önemlidir.
  ]]>
  Ezan Duası Oku https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-oku.html Sun, 09 Dec 2018 00:26:23 +0000 Ezan Duası Oku, ezan okunduğu zaman ezanı dinlemek, içinden tekrar etmek, tasdik etmek ve bitince de ezan duasını okumak sünnettir.Ezan sadece namaza çağırma aracı değildir. Bir memleketin nurlandığını, ibadetlerin serbestç Ezan Duası Oku, ezan okunduğu zaman ezanı dinlemek, içinden tekrar etmek, tasdik etmek ve bitince de ezan duasını okumak sünnettir.Ezan sadece namaza çağırma aracı değildir. Bir memleketin nurlandığını, ibadetlerin serbestçe yapılabildiğini, tevhidin baş tacı edildiğini, şirkin bir kenara itildiğini gösterir.Tekbirle başlar, Allah’ın büyüklüğünü tüm evrene duyurur. Şüphesiz ki bizim hiç görmediğimiz varlıklar bile işitirler ezanı. Şirk reddedilir, Allah’ın varlığı ve birliği tüm aleme duyurulur.

  Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."

  Ezan Duası OkuEzan Duası:

  Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

  Anlamı:
  Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır"

  “Hz. Peygamber (s.a.v) Şöyle Buyuruyor:

  “Müezzini işittiğiniz zaman, onun dediğini tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salavat getirirse, Allah onu on rahmet ile anar. Sonra da benim için Allah’tan vesile isteyin. Çünkü vesile Cennet’te bir makamdır ki, ancak Allah’ın kullarından bir kula layık görülmüştür, umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah’tan vesile isterse, şefaatim ona helal olur.”
  ]]> Ezan Duası Meali https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi-meali.html Sun, 09 Dec 2018 14:20:54 +0000 Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaşdır" derse kıyamet gününde şefâatim ona lâyık olur Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaşdır" derse kıyamet gününde şefâatim ona lâyık olur." (1)

  (1) Buharî, Ezan, 8; Ebû Dâvud. Salât, 37; Tirmizi, Salât, 43.

  Ezan ile ilgili hadis-i şerifler

  1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir.
  2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir.
  Ezan Duası Meali 3. Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir.
  4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır.
  5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz'e has üstün mertebe ve makamlardır.]]>
  Ezan Duası https://www.ezanduasi.com/ezan-duasi.html Mon, 10 Dec 2018 03:09:02 +0000 Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd Anlamı Ey şu tam da'vetin Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

  Anlamı
  Ey şu tam da'vetin ve vakti gelen namazın sahibi olan Rabbim! Muhammed aleyhisselâma şefâat vesîlesini ve üstünlüğünü ver. Ve onu kendisine va'detdiğin makam-ı mahmûd'a ulaştır"

  Ezan İle İlgili Bilgiler

  1. Ezanı, müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek, bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir. 2. Ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir. 3. Ezandan sonra duaya devam etmek hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaatine nâil olabilmenin de vesilesidir. 4. Ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz'in öğrettiği dualardan biri ezan duası olarak okunmalıdır. 5. Vesîle, fazîlet ve makâm-ı mahmûd kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz'e has üstün mertebe ve makamlardır.

  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Kim ezanı işittiği zaman:
  Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi ALLAHım! Muhammed'e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur."

  Sa'd İbni Ebî Vakkas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

  "Kim müezzini işittiği zaman:
  Tek olan ve ortağı bulunmayan ALLAH'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve resûlü olduğuna şahitlik ederim. Rab olarak ALLAH'tan, resûl olarak Muhammed'den, din olarak İslam'dan razı oldum, derse, o kimsenin günahları bağışlanır."]]>