Ezan Duası Arapça

Ezan Duası Arapça

Ezan Duası Arapça, Allahümme Rabbe hazihi'd da'veti'tamme. Vesselatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved dereceter refiate.vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke latuhlifül miad.

Ezan Duası Arapça Meali

Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi.Peyganberimiz Muhammede vesileyi ve fazileti ver.

Onu vaadettiğin Makamı Mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

Abdullah b. Amr b. As (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (sav) buyurdu ki: Müezzinin ezanını duyduğunuz vakit siz de onunla beraber söyleyiniz. Sonra bana salât ve selâm okuyun. Çünkü kim bana bir salât okursa, bundan dolayı Allah ona on defa rahmet nazarı ile teveccüh buyurur. Sonra Allah’tan benim için vesîleyi isteyin. Çünkü vesîle cennette bir derecedir, Kim benim için Allah’tan (cc) vesîleyi dilerse, ona şefaatim ulaşır.

Ömer b. Hattâb (ra) dedi ki: Resûlullah Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: Müezzin Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyince siz de ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyin. Müezzin ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illâllah’ deyince siz de ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illâllah’ deyin. Müezzin ‘Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah’ deyince siz de ‘Eşhedü enne Muhammeden Resûlallah’ deyin. Müezzin ‘Hayye ale’s-salâh’ deyince siz ‘La Havle ve-lâ kuvvete illâ billâh’ deyin. Müezzin ‘Hayye ale’l-felâh’ deyince siz takrar‘Lâ Havle ve-lâ kuvvete illâ billâh’ deyin. Müezzin ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyince siz de ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ deyin.

Sonra müezzin ‘Lâ ilâhe illâllah’ deyince siz de ‘Lâ ilâhe illâllah’ deyin.-Böyle diyen Cennete girer.”
Câbir bin Abdullah (ra) dedi ki: Resûlullah Efendimiz (sav) buyurdu ki: “Her kim ezanı duyduğu zaman ‘Allahümme Rabbe hâzihi’d-da’vete’t-tâmmeti ve’s-selâti’l-kâimeti âti Muhammedeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ved deracete ve’b’ashü mekâmem-mahmûdeni’llezî ve adtehû.’ (Mânâsı: Ey bu mükemmel dâvetin okunan ezanın ve kılınacak olan namaz Rabbi olan Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (sav) vesîleyi ve fazileti ver. O’na, vaad ettiğin Makam-ı Mahmûd’u eriştir.’ derse, kıyâmet günü benim şefaatim ona hak olur.”

Ezan duâsı arapça, âyetten iktibas edilen “inneke la tuhlifu'lmi'ad” (muahakkak ki Sen sözünden dönmezsin.) kelimesiyle bitirilir.

Makam-ı Mahmûd, geçmiş, gelecek her sınıfın,mahlûkât cinsinin, varlık türünün ve her tâifenin kendisine şiddetle ihtiyaç duyduğu şefaatin kendisine verildiği bir şefaat makamı olarak açıklanmıştır. Şüphesiz bu açıklamaya haklılık veren hadis-i şerifler mevcuttur:
İbn-i Abbas (ra) rivâyet etmiştir ki; Allah Resûlü (sav) bu makamın bir hadis-i kudsîde Cenâb-ı Hak tarafından şöyle beyan buyurur: “Bu öyle bir makamdır ki, bu makamda öncekiler ve sonrakiler sana teşekkür ederler, sana minnettarl olurlar. Sen şerefçe tüm yaratılmışların üstünü olursun, şefaat edersin, şefaatin kabul olur. Senin sancağının altında olmayan kimse kalmaz. Ebû Hüreyre’nin (ra) rivâyeti şöyledir: Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Bu öyle bir makamdır ki, onda ümmetime şefaat edeceğim.
Ka’b bin Mâlik (ra) rivâyet etmiştir ki; Resûlullah- Efendimiz (sav) buyuruyor: “Allah ahirette nsanları diriltecek; bana da yeşil bir elbîse giydirecek. Daha sonra Allah ne söylememi dilerse söyleyeceğim. İşte bu Makam-ı Mahmud, makamdır.

Ezan Duası Arapça Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Ezan Duası Arapça"
allahım herkesın kalbıne ımanı vesıle koysun ınsallahh
Gözde . 21.12.2017
CEVAP YAZ
Ezan Duası Kabe İmamları
Ezan Duası Kabe İmamları
Ezan Duasını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz,ezan duasını okuyan Kabe İmamları ...
Ezanın Türkçesi
Ezanın Türkçesi
Ezanın Türkçesini açıklamadan önce, ezan hakkında kısa bilgi verelim. Namazın kılınmasından önce uyulması gereken namazın şartlarından biri de “ Vakit “ şartıdır. Yani farz olan bir namazı kılabilmek için o namazının vaktinin girmesi gerekmektedir...
Ezandan Sonra Okunan Dua
Ezandan Sonra Okunan Dua
Ezandan Sonra Okunan Dua, Ezan Duaları ve İlgili Bilgiler; Tarih boyunca her vaktin ezanından sonra bütün ümmet aşağıda yer verilen, Allahumme rabbe hazihi’d davetit duasını okumuştur. Vakit Ezanı okunurken saygı ile dinleyip ezan bittikten sonra aşa...
Ezanın Anlamı
Ezanın Anlamı
Ezanın anlamı, Dünya üzerinde yaşayan insanların ilk zamandan beri inanç isteği vardı, budan dolayı da insanlar çeşitli şekillerde bir dine inanmışlardır. Bu dinler ilahi olanlar ve olmayanlar olarak iki başlık altında incelenmektedir. Her dinin ibad...
Cuma Selası Sözleri
Cuma Selası Sözleri
Cuma Selası Sözleri, Peygamber efendimiz zamanında cuma günleri cuma namazı vaktine kadar bolca salavat-ı şerif okunarak geçiriliyordu. Salavat-ı Şerif fazileti dolayısıyla sahabelerin hepsi cumalarını bu şekilde geçirip cuma namazına bu şekilde hazı...
Ezan Duası Ve Anlamı
Ezan Duası Ve Anlamı
Ezan duası ve anlamı, biz Müslümanlar için önemli bir mevzudur. Günümüz şartlarında iş yada başka meşgalelerden ötürü namazda aceleci davranmaktayız. Oysaki Allah ile buluşma noktamız olan namaz için okunan ezanda sonuna kadar beklemek önemlidir. Anc...
Cenaze Selası
Cenaze Selası
Cenaze selası, Sela verilmesi fani dünyanın, yaşamın gelip geçici olduğunu unutarak ahireti düşünmeden hayatı yaşamaya başlayan insanlara bir nevi ölümü ve ahireti hatırlatmaktır. Cenaze selası verildiği vakit insanların ahirete göçtüğünü anlayabili...
Ezan Dinle
Ezan Dinle
Ezanı aşağıda ki video da dinleye bilirsiniz görüşlerinizi lütfen bizimle yaplaşın ...
Sela
Sela
İslam dininde yeri oldukça önemlidir Selanın. Müslümanların bayramı olan Cuma günlerinde Cuma namazını kılma saatinin geldiğini haber verir tüm inananlara. Çok güzel sözleri vardır. Biz Müslümanların peygamber efendimize olan sevgisinin işaretidir. ...
Ezan Sözleri
Ezan Sözleri
İslam Dünyasının ibadetleri için yeryüzündeki uluslararası bir sembolü olan ezanın anlamı, çok büyük ve oldukça önemlidir. Adeta İslamın özetidir. İslamı hiç bilmeyen bir insan bile, sadece ezanın anlamını okuyarak etkilenebilir ve İslamiyete geçiş y...
Ezan Okunurken Dua Etmek
Ezan Okunurken Dua Etmek
Ezan okunurken dua etmek, İnsanoğlu, yaratıcısına yaklaşmak için ibadet ve dua eder. Dua, yaratana sunulan dilekçedir. İnsanoğlu dünya ve ahiret ile ilgili taleplerini yaratana dua ile iletir. Allah cc, Kur'an-ı Kerim'de insanlara "Duanız olmasa ne e...
Ezan Duası Türkçe
Ezan Duası Türkçe
EzanDuasıTürkçe, Allahümme rabbe hazihit'd daveti'd tammeh. Ve's salati'l kaimeh. Ati Muhammedenil vasilete ve'l fazilete ved deracete'r refiah. Veb'as hü makamen mahmudenillezi vaattehu verzukna şefaatine yevme'l kıyameti inneke la tuhliful miad. E...
Ezan Duası Kabe İmamları
Ezan Duası Kabe İmamları
Ezan Duasını aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz,ezan duasını okuyan Kabe İmamları